Pułkownik Kukliński

Plakat na ogólnopolski konkurs na plakat organizowany w ramach Konferencji Pomnik Symboliczny: „Pułkownik Kukliński- zwycięska misja” pod honorowym patronatem Europosła Ryszarda Czarneckiego, wice przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.